Důvody proč věnovat pozornost klimatizaci

  1. 1. Vlivem rozdílů teplot při zapnuté a vypnuté klimatizaci se tvoří v klimatizaci kondenzát, kterýnepříjemně zapáchá. Proto je nutná pravidelná desinfekce klimatizačního systému. V kondenzátu navíc mohou vznikat nebezpečné plísně, které při vdechování ohrožují zdraví celé posádky automobilu.
  2. Desinfekce klimatizace by se proto měla provádět minimálně dvakrát v roce – před letní sezónou a krátce po ní.
  3.  
  4. 2. Klimatizační médium se, i při naprosto perfektním stavu klimatizačního systému, průběžně odpařuje. Důležitá je pravidelná kontrola a případné doplnění klimatizačního media. Během dvou let se jej může odpařit až 30%.
  5. Kontrolu stavu klimatizačního média doporučujeme provádět minimálně jednou do roka před letním obdobím
  6.  
  7. 3. Při provozu klimatizace může vzniknout množství drobných závad, které ani nemusíte zpozorovat. Naši zkušení pracovníci je při kontrole mohou odhalit a jejich opravou zabránit případnému většímu poškození klimatizačního systému.