Všeobecné obchodní podmínky pro nakup prostřednictvím internetového obchodu autohorak.cz se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem.

1. Zboží a ceny

Provozovatel internetového obchodu autohorak.cz (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu autohorak.cz.cz (dále jen "e-shop") jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

2. Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

3. Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Proforma - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu autohorak.cz Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v provozovnách firmy Auto Horák

4. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

5. Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-4 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

6. Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL, osobní odběr v provozovnách firmy Auto Horák.V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží .Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Zákazníkovi nejsou účtovány žádné další poplatky jako balné,poštovné, atp., doprava je tedy ZDARMA!

7. Převzetí zboží od dopravní služby

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu autohorak.cz.

8. Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad - faktura. Na reklamované zboží bude zajištěna provozovatelem přeprava od zákazníka. Dle domluvy může být zákazníkovi oproti 100% záloze poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace uhradí prodejní cenu, uvedenou na e-shopu, platnou ke dni vzniku reklamace (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou). Bude-li reklamace uznána v plném rozsahu, zákazníkovy bude záloha neprodleně vrácena. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu prodejní ceny, uvedené na e-shopu, platné ke dni vzniku reklamace a uznané částky reklamace (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou a přeplatek bude vrácen zákazníkovi).

9. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 2 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené (např. pneumatiky nesmějí být použité). Zboží musí být odesláno nejpozději 5. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

10. Ochrana osobních dat

Internetový obchod autohorak.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu autohorak.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

11. Zpětný odběr pneumatik

Zákazník nakupující prostřednictvím shopu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik v množství odpovídajícím počtu jím zakoupených pneumatik. Sběrné místo se nachází na provozovnách firmy Auto Horák.